HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG SO MÀU RĂNG VITA 3D

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG SO MÀU RĂNG VITA 3D

| |Thư viện

 Bảng so màu răng Vita 3D gồm các nhóm chính được phân chia dựa trên độ sáng, như sau:

Nhóm 1 sáng nhất( 2 thẻ), nhóm 2( 7 thẻ), nhóm 3(7 thẻ), nhóm 4(7 thẻ), nhóm 5 tối nhất (3 thẻ).

Trong nhóm 2,3,4 các thẻ với tông màu khác nhau được chia thành 3 cột, ký hiệu bằng chữ L(Trái): Vàng nhất, M(Giữa): Trung gian, R(Phải): Đỏ nhất. Độ bão hòa màu là từ 1( nhạt nhất) đến 3(đậm nhất)


Cách so màu: 
- Xác định nhóm thẻ có độ sáng gần tương đồng nhất với độ sáng của răng cần so màu
- Xác định độ bão hòa màu: Sau khi xác định độ sáng ,lấy ra thanh màu M ở chính giữa của nhóm thẻ đã chọn, tách từng thẻ màu riêng lẻ. Chọn một trong bả thẻ để xác định độ bão hòa màu.
- Xác định tông màu: Các bác sĩ kiểm tra xem răng tự nhiên vàng hơn (L) hay đỏ hơn (R) so với các mẫu màu sắc của nhóm thẻ được chọn trong bước trên